Workshop Openbare Ruimte Marktkwartier

Marktkwartier West, oktober – december 2022

HET PROJECT

Op de locatie van het huidige Foodcenter in Amsterdam-West moet een nieuwe woonwijk verrijzen van 1700 woningen. De ontwikkelaars en gemeente Amsterdam hebben gewerkt aan een concept-masterplan voor de openbare ruimte van het gebied. Voordat dit verder wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, wil het Marktkwartier de meningen en ideeën polsen van belangstellenden en buurt.

De Vraag

  • Wat vinden belangstellenden en buurt van de plannen voor de openbare ruimte?
  • Welke ideeën en wensen hebben zij voor de uitwerking ervan?

Onze aanpak

Stap 1. Formuleren van de ruimte voor participatie en ontwerp-dilemma’s

Samen met landschapsarchitecte Jana Crepon (Inside Outside) hebben we de belangrijkste vragen vastgesteld waarop zij graag van omwonenden en belangstellende antwoord zou willen hebben, waarmee ze het ontwerp verder zou kunnen uitwerken.

Stap 2. Online enquête

Om breed op te halen wat de mening van omwonenden is, is een korte enquête uitgezet waarin de ontwerpdilemma’s zijn voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden uit de gemeente Amsterdam. }}} Bekijk de enquête

Stap 3. Workshop met buurtbewoners en toekomstige gebruikers

Op 17 november is een workshop openbare ruimte georganiseerd. Aan het begin van de bijeenkomst heeft Jana Crepon het masterplan openbare ruimte kort toegelicht. Daarna konden deelnemers uiteen om door te praten aan 3 thematafels: (1) Groen en biodiversiteit; (2) Inrichting Marktplein en Marktweide; (3) Inrichting kades. De deelnemers konden daarna nog 1 keer van thema wisselen. Aan het einde van de bijeenkomst zijn de uitkomsten kort plenair besproken.

 

HET RESULTAAT

  • De enquête is 211 keer ingevuld. Daarvan hebben 32 deelnemers aangegeven mee te willen doen aan de workshop.
  • Een workshop waarin buurtbewoners en geïnteresseerden actief hebben meegedacht over de inrichting van de openbare ruimte en daarvoor waardevolle en verrassende ideeën hebben gedaan.  }}} Bekijk de uitkomsten van de workshop 
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy

Photographer and visual creator

Wouter Zaalberg

Wouter is a freelance photographer who studied history. When he is not occupied with photography, he makes documentaries for Tertium. You can find him via: instagram.com/wouterzaalberg

What you really need to know about Wouter: 

Photography (and film) are his way to organise and observe the world. 


You can always call him for: 

A fresh tortilla, beef stewed in chipotle sauce with fresh guacamole and beer. 

 

Wouter knows: 

Little about many things, and not a lot about anything in particular. For instance, he knows a little about the mining past of Heerlen, the activities of the community police officer in Delfzijl and the arguments against the high-rise buildings next to the Den Haag, Laan van NOI station.

Coordinator stichting urgent

Nuria Zantman

Urban planner and participation advisor

David Crommentuijn

David was trained as an urban planner as the AMS Institute and TU Delft. He has a broad interest in various disciplines but currently focuses on the social dimension of sustainability and urbanisation.

What you really need to know about David:  

For his masters, David pursued a bachelor’s degree in Future Planet Studies followed by a master’s in urban planning at the University of Amsterdam. During his bachelors, he also worked on scaling up the successful social enterprise Mevrouw Cous, where Amsterdam women with a migration background worked on integration and learning the Dutch language through cooking.

You can always call him for: 

Setting up and executing the most complex interdisciplinary projects possible and advice on how to make a technical story understandable and visually attractive to a wider audience. You can also call him for restaurant tips.

David knows a lot about: 

The interplay between cities and residents & urban design and architecture. And parties.

PArticipation advisor & VISUALS

Carla ten Kate

At Tertium, Carla works on participation processes in urban development and unlocking knowledge in visually attractive ways. She completed a bachelor’s degree in architecture and a master’s degree in Metropolitan Analysis, Design and Engineering at the AMS Institute, Wageningen University and TU Delft. Carla especially enjoys  exploring the social and human aspects within the urban context. 

What you really need to know about Carla:
Carla was born and raised in Amsterdam. In this vibrant city, she is always looking for ways to express her creativity, preferably with whatever is at hand. For instance, she can visualise a vegetable garden in wood scraps and a herb garden in PVC pipes. Fortunately, there is always something to be found to give a second life. 

You can always call her for:

Setting up interdisciplinary projects, appropriately representing processes and creatively seeking solutions to urban problems. 

Carla knows a lot about:

Sustainable urban development, interdisciplinary working, creative thinking and creative visual overviews.  

 

Participation advisor energy transition

Sebas Beaujon

Sebas has proudly carried the title of political scientist since 2018. During his bachelor’s, he primarily focused on the consequences of globalisation, within which sustainability and (citizen) participation played a significant role. To specialise further in this area, he is currently pursuing a master’s in industrial Ecology, focusing on urban renewal. For Tertium, he contributes to the sustainability campaign of the municipality of Weesp.

What you really need to know about Sebas:
Sebas comes from a creative family, whom sparked his passion for film and photography. He wants to use this interest to make people more aware of the (global) impact of their choices, especially in the areas of climate and nutrition. 

You can always call Sebas for:

Making documentaries and photo series about, and conducting research on, pretty much anything related to sustainability. You can always reach out to him for a delicious recipe or other cooking tips. 

Sebas knows a lot about:

Sustainability, the energy transition, and urban renewal. Ans about organising great parties.

Art director and Designer

Jorien Kemerink

Jorien is Tertium’s go-to designer. She gets involved in projects as soon as visual expressions, brand entities, or stylish presentations are needed. With her sense for layout and design, she knows how to bring complex material to life. 

What you really need to know about Jorien: 

Jorien is a versatile designer with extensive experience both in spatial and graphic design.  

You can always call her for:

Transforming a content-rich project into a tangible or graphic form, making it interesting and understandable to a much larger audience.  

Jorien knows a lot about: 

Various aspects of the design profession. She is proficient in many design programs and has experience in executing both large and small projects, but most importantly, she has a good sense of style. This ultimately makes the big difference. 

Coördinator stichting urgent

Nuria Zantman

Duurzaamheid & participatie

Sebas Beaujon

Sebas draagt sinds 2018 met trots de titel politicoloog. Tijdens zijn bachelor heeft hij zich vooral bezig gehouden met de gevolgen van globalisering, waarbinnen duurzaamheid en (burger)participatie een grote rol speelde. Om zich hier verder in te specialiseren volgt hij tegenwoordig de master Industrial Ecology waarbij zijn focus ligt op stedelijke vernieuwing. Voor Tertium werkt hij onder meer mee aan de duurzaamheidscampagne van de gemeente Weesp.

Wat je over Sebas moet weten:
Sebas komt uit een creatief nest en hieruit is zijn passie voor film en fotografie ontstaan. Dit wil hij graag aanwenden om mensen bewuster te maken van de (globale)impact van hun keuzes, voornamelijk op het gebied van klimaat en voeding.

Je kan Sebas altijd bellen voor:
Het maken van documentaires en fotoseries over, en het doen van onderzoek naar eigenlijk alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Voor een lekker recept of andere kook-tips kan je ook altijd bij hem terecht.

Sebas weet veel van:
Duurzaamheid, de energietransitie en stedelijke vernieuwing. En over het organiseren van goede feestjes.

JOurnalistieke producties

Sanne Schuller

Sanne heeft een bachelor Liberal Arts en Sciences (University College Maastricht) met een focus op (internationale) politiek en psychologie. Bij Tertium werkt ze aan verschillende journalistieke producties, waaronder de podcasts Koplopers Schone Energie en De Oplossers. Daarnaast draagt ze bij aan het onderzoeken, interviewen en filmen van bewoners bij diverse participatieprojecten.

Wat je echt van Sanne moet weten:
Voordat Sanne gaat beginnen aan een master Culturele Antropologie, wil ze haar journalistieke vaardigheden ontwikkelen en vooral op zoveel mogelijk manieren mensen het woord geven. Behalve dat ze graag wil begrijpen waarom individuen denken wat ze denken, wil ze ook de kleinschalige politiek benutten om deze ideeën gehoord te laten worden en dialoog te faciliteren. Met als idealistisch doel om het natuurlijk allemaal eens te worden.

Je kan haar altijd bellen voor:
Een goede discussie over een sociaal-maatschappelijke kwestie, het brainstormen en uitwerken van nieuwe ideeën of om samen te dansen!

Sanne weet veel van:
Van alles. Althans, dat zou ze graag willen. Ze heeft eerder te veel interesses om te kunnen kiezen.

ADVISEUR PArticipatie, stedelijke ontwikkeling & VISUALS

Carla ten Kate

Carla werkt bij Tertium aan participatietrajecten in de stedelijke ontwikkeling en het ontsluiten van kennis op visueel aantrekkelijke manieren. Ze deed een bachelor Bouwkunde en heeft een masteropleiding Metropolitan Analysis, Design and Engineering afgerond aan het AMS-institute, Wageningen University en de TU Delft. Carla gaat graag op zoek naar de maatschappelijke en menselijke kant binnen de stedelijke context.

Wat je echt over Carla moet weten:
Carla is geboren en getogen Amsterdammer. In deze mooie stad is ze altijd op zoek naar manieren om haar creativiteit te uiten. Het liefst met hetgeen dat voor handen is. In houtresten ziet ze een moestuin, in PVC buizen in een kruidentuin. Gelukkig is er altijd weer iets te vinden om een tweede leven te geven.

Je kan haar altijd bellen voor:
Het opzetten van interdisciplinaire projecten, het passend weergeven van processen en het creatief zoeken naar oplossingen voor stedelijk problemen.

Carla weet veel van:
Duurzame stadsontwikkeling, interdisciplinair werken, creatief denken, visueel overzicht creëren.

 

FOTOGRAAF EN Beeldmaker

Wouter Zaalberg

Wouter Zaalberg (1985) is zelfstandig fotograaf. Hij werkt aan langdurige fotoprojecten. Zijn eerste expositie (en boek) Toen de Mijnen Verdwenen opent op 1 december 2021 in Heerlen. Wouter studeerde geschiedenis en maakt (als hij niet op pad is om te fotograferen) gebiedsdocumentaires voor Tertium. Je kan hem vinden op instagram.com/wouterzaalberg

Wat je echt van Wouter moet weten: 

Fotografie (en film) is zijn manier om het hoofd over de schutting te steken en de wereld te ordenen en te observeren.

 

Je kan hem altijd bellen voor: 

Een verse tortilla, in chipotlesaus gestoofd rundvlees met verse guacemole en bier.

 

Wouter weet veel van: 

Wouter weet van veel dingen een beetje, en van niks erg veel. Zo weet hij op dit moment een beetje over het mijnverleden van Heerlen, de werkzaamheden van de wijkagent in Delfzijl en de argumenten tegen hoogbouw naast station Den Haag Laan van NOI.

Art director en ontwerper

Jorien Kemerink

Jorien is de vaste ontwerper van Tertium. Zij wordt bij projecten betrokken zodra er visuele uitingen, huisstijlen of stijlvolle presentaties nodig zijn. Met haar gevoel voor kleur en opmaak, weet ze inhoudelijk complexe materie tot leven te wekken.

Wat je echt van Jorien moet weten: 

Jorien is een brede ontwerper die zowel ruimtelijk als grafisch veel ervaring heeft.

 

Je kan haar altijd bellen voor: 

Het omzetten van een inhoudelijk project naar een tastbare of grafische vorm, waardoor het voor een veel groter publiek interessant en begrijpbaar wordt. Of gewoon voor mooie dingen.

 

Jorien weet veel van: 

Allerlei kanten van het ontwerpvak. Zo beheerst ze veel ontwerpprogramma’s en is ervaren in het uitvoeren van grote en kleine projecten, maar het belangrijkste is dat ze een goed gevoel heeft voor stijl. Dit maakt uiteindelijk het grote verschil

Stedenbouwkundige - planoloog

David Crommentuijn

David is als stedenbouwkundige opgeleid aan het AMS-institute en de TU Delft. Hij heeft een brede interesse in verschillende disciplines maar richt zich momenteel vooral op de sociale dimensie van verduurzaming en verstedelijking.

Wat je echt van David moet weten: 
Voor zijn master deed David de bachelor Future Planet Studies met als master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft tijdens zijn bachelor ook gewerkt aan het opschalen van de succesvolle sociale onderneming Mevrouw Cous, waar Amsterdamse vrouwen met een migratieachtergrond al kokende werkten aan integratie en het leren van de Nederlandse taal. 

Je kan hem altijd bellen voor: 
Het opzetten en uitvoeren van het liefst zo complex mogelijke interdisciplinaire projecten en advies over hoe je een technisch verhaal begrijpelijk én visueel aantrekkelijk kan maken voor een breder publiek. Je kan hem ook bellen voor restauranttips. 

David weet veel van: 
Het samenspel tussen stad en bewoners, stedelijk ontwerp en architectuur. En feestjes. 

projectmanager & Adviseur Participatie

Maxje van der Heijden

Maxje heeft een master in de politieke economie. Zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties en hun rol binnen lokale gemeenschappen in Nederland. Voor Tertium werkt zij onder meer aan een verkennende studie voor Alliander naar de rol van bewoners in nieuwe buurt-energiesystemen. Zij deed daarvoor onder meer literatuuronderzoek en interviews gericht op best practices in en buiten Nederland.

Wat je over Maxje moet weten:
Maxje begon haar carrière bij Tertium op een nogal ongebruikelijke manier. Tijdens een Tertium-uitje in Saskia’s huiskamerrestaurant, waar Maxje werkte als serveerster, wist zij met drie borden eten in haar hand een pakkende pitch over zichzelf te geven. Een paar maanden later trad ze in dienst.

Je kan Maxje altijd bellen voor:
Het opzetten van vernieuwende projecten, het doen van onderzoek naar trends, het analyseren van complexe data en het opzetten van communicatiepakketten.

Weet veel van:
De energietransitie, energiecoöperaties, nieuwe vormen economische handelen en sociale processen.

Michiel Hulshof

Oprichter

Even voorstellen
...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.