Omgevingsvisie Weesp 2050

Gemeente Weesp, april 2020 – najaar 2020

HET PROJECT

In 2019 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente Weesp en Amsterdam gefuseerd, vooruitlopend op een bestuurlijke fusie in 2022. Als afsluiting van de zelfstandige periode en om kwaliteiten en kenmerken van Weesp vast te leggen, werkt Weesp aan een eigen Omgevingsvisie. Na het bestuurlijk samengaan zal deze Weesper Omgevingsvisie onderdeel uit gaan maken van de Amsterdamse Omgevingsvisie. Hierover zijn afspraken gemaakt in het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam. Voor veel Weespers is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteiten van het open rivierlandschap en het cultuurhistorisch erfgoed gerespecteerd en geborgd worden, zeker nu Weesp ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente. 

Net zoals bij de beslissing om samen te gaan met Amsterdam, vindt de gemeente Weesp dat het van groot belang dat de Omgevingsvisie wordt gebaseerd op een gedegen participatietraject. Iedereen die dat wil moet de mogelijkheid krijgen mee te denken over de toekomst van Weesp.

De Vraag

Tertium is gevraagd om het participatietraject in Weesp vorm te geven en uit te voeren.

Onze aanpak

Vanwege de covid-19 uitbraak zal het participatietraject voornamelijk online plaatsvinden. Het traject zal uitgevoerd worden in de volgende stappen:

  • Een online  enquete + bijeenkomt met break out sessies met het Toekomstpanel van Weesp, een groep betrokken Weespers die eerder actief heeft meegedacht over de ambtelijke en bestuurlijke fusie met Amsterdam
  • Een laagdrempelige online quiz voor alle inwoners van Weesp
  • Gesprek met Weesp; in kaart brengen van ideeën, zorgen en wensen van verschillende groepen Weespers
  • Omgevingsdocumentaire: Blik op Weesp
  • Een placemat die huis aan huis is verspreid om inwoners mee te laten denken over de toekomst
  • Een online bijeenkomst waarin de uitkomsten van het participatietraject werden besproken met de burgemeester, wethouder, het projectteam Omgevingsvisie Weesp 2050 en inwoners van Weesp.

HET RESULTAAT

Ruim 1200 Weespers vulden een enquête in waarin ze hun mening gaven over de belangrijkste dilemma’s over de ruimtelijke toekomst van hun stad. Ruim 200 Weespers namen de tijd een uitgebreide toelichting daarop te geven. Ook deden er aan de verschillende online bijeenkomsten in totaal meer dan 100 Weespers mee. Samen met de omgevingsdocumentaire leverde dit een goed beeld op van de verschillende opvattingen die Weespers hebben over de toekomst van de stad. Het projectteam verwerkt deze opvattingen zoveel mogelijk in de concept-Omgevingsvisie die begin 2021 klaar moet zijn.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy

Michiel Hulshof

Oprichter

Even voorstellen
...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.