Training: Participatie voor de gemeenteraad

Op aanvraag | 1,5 tot 3 uur | Online of offline

Steeds vaker worden gemeenteraden geconfronteerd met de roep om meer inspraak of participatie van inwoners. Sommige gemeenteraden experimenteren met nieuwe vormen van bewonersparticipatie bij hun eigen activiteiten, variërend van een “motiemarkt” tot extra mogelijkheden tot inspreken in commissievergaderingen. Elke raad heeft behoefte aan handvatten om het college van B&W te kunnen controleren en vooraf goede aanwijzingen mee te geven voor het participatieproces.

De Training

Voorafgaand aan de training sturen we een enquête naar de raadsleden (optioneel) waarin we de raadsleden op het thema participatie bevragen. We vergelijken de uitkomsten met andere onderzoeken zodat we een beeld krijgen van de typerende overeenkomsten en verschillen.

Aan het einde van de training beschikken de deelnemers over:

  • Een benadering van participatie die houvast geeft voor het sturen en controleren van processen;
  • Voorbeelden uit verschillende gemeentes;
  • Een goed beeld van de verschillende dilemma’s die bij participatieprocessen horen;
  • Inzicht in de eigen visie op participatie en die van andere raadsleden.

Contact

Menno van der Veen

Stuur Menno een mail

06 1987 6915

 

Doelgroep

Tertium ontwikkelde deze training speciaal voor raadsleden. De training wordt in overleg aangepast aan de wensen van de raad of fractie en de specifieke kenmerken van uw gemeente.

Data en kosten

Neem contact met ons op over de mogelijkheden. Een online training duurt 1,5 – 2 uur. Een offline training duurt 2 tot 3 uur.

Programma

De training bestaat uit 3 delen:

  1. In het eerste deel van de training geven we een benadering van participatie die uitgaat van het spanningsveld tussen sturen op proces en uitkomst. We beschrijven de 4 hoofdtypes van participatie.
  2. In het tweede deel van de training delen wij ervaringen met participatie uit het land, geven tips van ervaringsdeskundigen en bespreken de uitkomsten van de enquête (optioneel).
  3. In het derde deel van de training gaat de raad in discussie aan de hand van verschillende dilemma’s en concrete casussen.

 

Verdieping: Is jouw gemeente klaar voor de Omgevingswet?

Samen met juriste Trees van der Schoot biedt Tertium ook een verdiepende training aan waarin we ingaan op de belangrijkste kenmerken van de Omgevingswet en de betekenis ervan voor participatie in uw gemeente.

Trainers

Mr. dr. Menno van der Veen

Menno van der Veen is een van de oprichters van Tertium. Hij adviseert en begeleidt verschillende gemeenten, waterschappen, ontwikkelaars en andere organisaties bij hun participatiestrategie en de uitvoering daarvan in de praktijk. In zijn wetenschappelijke werk voor onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Sciences Po in Parijs legde hij zich toe op nieuwe participatiemethoden. De door hem ontwikkelde RAP-methode wordt inmiddels door verschillende organisaties toegepast.

Wiljan Linders

Wiljan deed voor Tertium vergelijkend onderzoek naar participatie-strategiën van verschillende gemeenteraden in Nederland, en hield daarvoor onder meer diepte-interviews met raadsleden. Als trainer werkte hij mee aan het opzetten van de participatietraining voor gemeenteraden.

Mr. Trees van der Schoot (verdiepingsmodule Omgevingswet)

Trees van der Schoot is oprichter en eigenaar van Van der Schoot advies. Zij geeft in heel Nederland trainingen over de Omgevingswet en andere ruimtelijke en juridische thema’s die op de agenda’s van bestuurders en initiatiefnemers staan.

Deel deze training

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy

Michiel Hulshof

Oprichter

Even voorstellen
...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.