Participatiestrategie Modernisering Volkstuinen

Gemeente Amsterdam, december 2019 – heden

HET PROJECT

Amsterdam wil de toegankelijkheid van de 41 volkstuinparken van de stad vergroten. Dit betekent: meer openbare wandel- en fietsroutes door de parken, nieuwe recreatieve functies voor de buurt en een gevarieerder aanbod van tuinen. Daarnaast blijven delen van de volktuinparken in gebruik als afgesloten verblijfsrecreatieve tuin. Het is de bedoeling dat de veranderingen geleidelijk plaatsvinden, door gebruik te maken van de jaarlijkse wisseling van huurders (3-5%). De gemeente wil deze transitie vormgeven in nauwe samenwerking met de besturen van de Volkstuinparken, de Bond van Volkstuinen en de buurt.

De Vraag

De gemeente Amsterdam heeft Tertium gevraagd een strategie en aanpak te ontwikkelen voor het participatietraject en de daarbij in te zetten middelen.

Onze aanpak

Tertium heeft het volgende stappenplan voorgesteld om te komen tot een effectieve aanpak:

  • Stap 1: Voorbereiding + bijeenkomst met projectteam
  • Stap 2: Informele gesprekken met de verschillende doelgroepen
  • Stap 3: Workshop participatie met projectteam
  • Stap 4: Opleveren Participatieaanpak

Door al vroeg in het proces de verschillende partijen te polsen over de vorm en de wensen van het op te zetten participatietraject, wordt gepoogd de participatiestrategie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de door de doelgroep gewenste aanpak.

HET RESULTAAT

Dit project loopt nog

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy

Michiel Hulshof

Oprichter

Even voorstellen
...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.