HET PROJECT

Netwerkbedrijf Alliander onderzoekt vanuit haar publieke rol hoe zij bij kan dragen aan de aardgasvrij-transitie. Als resultaat van dit onderzoek is onder andere het Buurt Energie Systeem naar voren gekomen. Het Buurt Energie Systeem is een kleinschalige collectieve warmte-oplossing met de voordelen van collectiviteit zonder de nadelen van individuele warmtepompen. Het is in zowel een technische als sociale innovatie. De technische oplossing bestaat uit een buurt-warmtepomp en kleinschalig warmtenet geschikt voor een buurt van 400 tot 800 gebouwen. De ambitie is het ontwikkelen van een schaalbaar model voor de toepassing van het Buurt Energie Systeem, waarin publieke belangen en de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van het energiesysteem beter zijn geborgd. In samenwerking met gemeenten wil Alliander verschillende pilots op gaan zetten. Gemeente Nijmegen heeft als eerste een intentieverklaring ondertekend. 

 

 

De Vraag

Tertium is gevraagd om vanuit haar juridische, organisatorische en sociale ervaringen in gebiedsontwikkeling en participatie deel te nemen aan het Buurt Energie Systeem team binnen Alliander. Wij behandelen de volgende vragen:

  • Welke organisatievorm past het beste binnen het Buurt Energie Systeem?
  • Welke stakeholders zijn er nodig om het Buurt Energie Systeem tot een schaalbaar concept te kunnen ontwikkelen?
  • Wat zijn energiecoöperaties en wat zijn de ervaringen in Denemarken en Nederland?
  • Hoe organiseer je het sociale proces in de wijk om tot een Buurt Energie Systeem te komen?

Onze aanpak

Tertium is onderdeel geworden van het BES team binnen Alliander met drie van onze medewerkers. Één van ons is ook onderdeel van het kernteam. We doen onderzoek naar coöperaties, best practices en de Nederlandse warmte-industrie. We geven advies op het gebied van juridische organisatie en het sociale proces in de wijk. We doen achtergrond onderzoek voor verschillende klussen in het project. We produceren scripts voor animaties en communicatie pakketten. We betrekken stakeholders uit zowel overheden als het bedrijfsleven om het Buurt Energie Systeem tot schaalbaar concept te maken. En we ondersteunen in het benaderen en contact leggen met gemeenten die interesse hebben in het Buurt Energie Systeem.

 

 

HET RESULTAAT

Het Buurt Energie Systeem als concept staat en er is interesse vanuit verschillende gemeenten. De gemeente Nijmegen heeft als eerste gemeente een intentieverklaring ondertekend samen met Alliander, woningcorporatie Woonwaarts en buurtvereniging Hengstdal om samen met bewoners onderzoek te gaan doen in de Nijmeegse wijk Hengstdal. Wanneer na het onderzoek blijkt dat het Buurt Energie Systeem inderdaad het beste alternatief is voor aardgas in de wijk zal er een voorstel aan de buurt worden gedaan.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy

Michiel Hulshof

Oprichter

Even voorstellen
...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.