Tertium heeft de uitvoering van alle participatietrajecten ondergebracht in het nieuwe Instituut voor Omgevingsparticipatie. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met verschillende nieuwe methoden voor burgerparticipatie. Samen met de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden we onder meer de RAP-methode en het Omgevingscontract, dat we op verschillende plekken in Nederland toepasten. Met de Vrije Universiteit deden we meerjarig onderzoek naar het toepassen van kennis uit de positieve psychologie om mensen te betrekken bij veranderingen in hun omgeving.

Journalistieke nieuwsgierigheid

Het Instituut voor Omgevingsparticipatie voert diverse participatieprojecten uit volgens een vaste methode. We beginnen altijd met een documentaire. Een ervaren journalist houdt interviews met bewoners, ondernemers en andere gebruikers in een gebied. De documentaire schetst een eerlijk beeld van de mensen, hun omgeving en hun opvattingen. Deze film van 15 tot 20 minuten vormt de start voor elk participatietraject en vormt de basis voor het gesprek tussen bewoners, initiatiefnemers en experts.

Positieve psychologie

Onze Meetups beginnen met een vertoning van de documentaire. We maken gebruik van ‘positieve dilemma’s’ waarin de aanwezigen telkens een keuze moeten maken uit twee opties. Deze aanpak garandeert een constructieve dialoog waarin iedereen zijn argumenten kwijt kan. Daarnaast kunnen de positieve dilemma’s gebruikt worden voor een online consultatie, waarin ook mensen kunnen deelnemen die niet bij de Meetup aanwezig zijn.

Vervolgtraject

Elk participatietraject vraagt om een eigen aanpak. Het Instituut voor Omgevingsparticipatie beschikt over een groot aantal verschillende methodes om bewoners en gebruikers bij projecten te betrekken, zoals bijvoorbeeld het Omgevingsconvenant. We kunnen daarbij putten uit ons wetenschappelijke onderzoek naar onder meer de rol van contracten in ruimtelijke processen of het gebruik van kennis uit de positieve psychologie. Wat de juiste methode is, bepalen we graag samen met de opdrachtgever.

Website

}}} Instituut voor omgevingsparticipatie