Op dinsdag 30 oktober organiseert Tertium een expertbijeenkomst in het kader van het VUmc- en OLVG-onderzoek “Right Dose Right Now”. Daarbij wordt op basis van een big data-analyse van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier de juiste dosis antibiotica vastgesteld en toegediend.

Doel van de workshop is in kaart te brengen waar de technische en organisatorische knelpunten zitten om op big data gestoelde innovaties breder in de kliniek te kunnen invoeren. Daarna onderzoeken we welke partijen een mogelijke oplossing voor deze knelpunten kunnen aandragen. Zo stellen we een routekaart op voor het vervolg. We doen dit met 20 experts met verschillende achtergronden: wetenschap, kliniek, verzekeraars, EPD-ontwikkelaars, stichting NICE, beleidsmakers.

Toegang tot de expertsessie is op uitnodiging.

 

Programma

14.00   Opening expertbijeenkomst

14.20   Presentatie Paul Elbers (intensivist/onderzoeker VUmc) over Right Dose Right Now,

14.35   Presentatie Maarten Nijsten (intensivist/onderzoeker) over het invoeren van GRIP, Computerized Glucose Control System op IC.

14.50   Uitleg workshopmethode om de technische, organisatorische, en politiek-ethische obstakels van implementatie van Big Data toepassing op IC in kaart te brengen.

15.00   Workshop ronde 1: in kaart brengen van knelpunten (technisch, organisatorisch, politiek-ethisch)

15.30   Plenaire discussie over knelpunten

15.50   Workshop ronde 2: in kaart brengen van de partijen die oplossingen kunnen aandragen voor genoemde obstakels

16.20   Plenaire discussie over oplossingsrichtingen

16.45   Afronding en netwerkborrel