Op zaterdag 7 oktober heeft Tertium in samenwerking met de Gemeente Weesp het Weesper Toekomstpanel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de panelleden de aanbiedingsbrieven van Amsterdam en Gooise Meren besproken, en aanvullende vragen geformuleerd.

Het Proces

In opdracht van de gemeente Weesp heeft Tertium geinventariseerd welke kernwaarden de inwoners belangrijk vinden bij een eventuele samenwerking met Amsterdam of Gooise Meren. Daartoe heeft Tertium in maart en april in totaal 15 bijeenkomsten georganiseerd. Het rapport Weespers aan het Woord vormt de weerslag van deze gesprekken. In reactie op vragen van inwoners en de gemeenteraad van Weesp hebben Amsterdam en Gooise Meren een aanbiedingsbrief gestuurd. Tijdens het Toekomstpanel hebben de inwoners deze aanbiedingsbrieven besproken.

Thema’s

Het Toekomstpanel bestaat uit Weespers die zich hebben opgegeven om mee te lezen en praten over het besluitvormingsproces richting intensieve samenwerking met Amsterdam en Gooise Meren. Zij bespraken in verschillende groepen thema’s zoals: lokale democratie, gemeentelijke organisatie, Weesper identiteit, wonen en toerisme. Elke groep verzamelde opvallende punten, vragen aan Amsterdam en Gooise Meren en adviezen aan de gemeente Weesp. Uit de reacties van het Toekomstpanel blijkt vooral dat Weespers waarde hechten aan een bepaalde mate van autonomie. Zij willen zelf in staat blijven om beslissingen te nemen over zaken in hun buurt. Zowel de gebiedsaanpak van Amsterdam als de kernen-benadering van Gooise Meren roepen in dat verband vragen op. In beide gevallen is het niet helemaal helder over welke onderwerpen Weespers straks zelf mogen blijven beslissen en over welke niet.

}}} Lees het hele verslag