De gemeenteraad van Weesp heeft geconcludeerd dat de gemeente in de toekomst intensief moet gaan samenwerken met een andere gemeente. Gooise Meren en Amsterdam liggen het meest voor de hand als samenwerkingspartners.

Om te weten hoe Weespers aankijken tegen de verschillende vormen van samenwerking en de twee mogelijke samenwerkingspartners, heeft de gemeenteraad Tertium gevraagd Toekomstgesprekken te organiseren waar inwoners hun inzichten konden delen. In maart, april en mei hebben in totaal 15 bijeenkomsten plaatsgevonden op verschillende plekken in Weesp.

Dit rapport vormt de weerslag van die gesprekken. Het laat zien hoe Weespers aankijken tegen samenwerking of fusie, en welke kansen en zorgen ze zien als het gaat om toenadering tot Amsterdam of Gooise Meren.

}}} Weespers aan het woord (PDF)