In de Apeldoornse Energie Agenda hebben inwoners van Apeldoorn zelf geformuleerd op welke manier hun stad op termijn energieneutraal kan worden en welke stappen daarvoor moeten worden genomen. Het advies is tot stand gekomen op basis van de inbreng van 6 experts, ongeveer 100 koplopers en zo’n 700 ‘gewone’ Apeldoorners.

De 6 experts vormden samen een transitieteam dat het proces overzag. De 100 koplopers kwamen bijeen tijdens twee Open Space conferenties waarin ze onderling bespraken hoe ze hun eigen initiatieven op het gebied van duurzame energie of energiebesparing konden opschalen. Meer dan 700 inwoners van Apeldoorn deelden hun inzichten door een uitgebreide vragenlijst in te vullen.

Tertium ontwikkelde de overlegmethode en begeleidde het proces. Door de inbreng van experts en koplopers te combineren met die van leken, ontstond een intessante interactie van bottum-up en top-down die heeft geleid tot een breed gedragen advies waarin de nadruk ligt op haalbaarheid en het opschalen van bestaande initiatieven.

Downloads

}}} Apeldoornse Energie Agenda (PDF)

}}} Bijlage A: Enquête Apeldoorn Energie Neutraal (PDF)

}}} Bijlage B: Verslagen publieksbijeenkomsten (PDF)