Dit rapport bevat het resultaat van de mensenrechtengesprekken die Tertium en Pakhuis de Zwijger in 2015 organiseerden in opdracht van de gemeente Amsterdam. Honderden Amsterdammers in alle stadsdelen gingen daarbij in kleine groepen intensief met elkaar in gesprek over de mensenrechtensituatie in hun stad. De gesprekken vonden plaats in buurthuizen, scholen, cafés, stadsdeelkantoren en op andere plekken waar Amsterdammers samenkomen. Deelnemers van allerlei leeftijden, culturele achtergronden, religies en opleidingsniveau gaven tijdens de bijeenkomsten hun mening.

Het rapport vormt de weerslag van de gevoerde gesprekken. Het laat zien over welke kwesties Amsterdammers zich werkelijk zorgen maken als het gaat over de samenleving in hun stad.

Downloads

}}} Amsterdammers over mensenrechten (PDF)