Eindrapport van Tertium over My2030s, het eerste kwalitatieve onderzoek naar de wensen en zorgen van burgers over de Biobased Economy.

my2030s-cover

Voor My 2030s organiseerde Tertium in verschillende Nederlandse steden publieksbijeenkomsten over de gevolgen van de Biobased Economy en koppelde deze aan onderzoek onder een Microsociety, een panel van twintig personen die meerdere bijeenkomsten bijwoonden. Met hen vonden voor- en nagesprekken plaats om hun denkbeelden over de Biobased Economy te onderzoeken. Na afloop van de reeks werd de Microsociety ook nog schriftelijk geënquêteerd.

Dit eindrapport beschrijft de aanleiding en opzet van My 2030s, het verloop van de publieksdebatten en de resultaten van het onderzoek naar denkbeelden van burgers over de Biobased Economy. Het rapport eindigt met aanbevelingen over hoe de stakeholders burgers actief kunnen betrekken bij een van de belangrijkste transities van de komende eeuw.

}}} Burgers over de Biobased Economy (PDF)