In november voerde Wethouder Ivens in Pakhuis de Zwijger gesprekken met Amsterdammers en professionals over het wonen in Amsterdam. Tertium ontwierp de opzet van de avonden en de deelsessies, waarin Amsterdammers met elkaar in gesprek gingen over de knelpunten en kansen. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen bij het opstellen van de Woonagenda 2020-2025, die voor de zomer van 2017 wordt besproken in de gemeenteraad.

zie ook

{{{ Stadsgesprek 1 (15 november)

{{{ Stadsgesprek 2 (22 november)

{{{ Stadsgesprek 3 (29 november)