Bij dementie denken veel mensen direct aan ouderen. Toch stijgt de groep jongeren met klachten van dementie. Zo’n 12.000 Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar lijden aan dementie, ongeveer 5 procent van het totaal aantal dementerenden. Voor deze groep is nog relatief weinig specifieke zorg beschikbaar.

Het Gieskes-Strijbis Fonds overweegt een duurzame bijdrage te leveren aan de zorg voor jonge dementerenden. Het Fonds heeft Tertium gevraagd een werkconferentie over het onderwerp te organiseren om binnen dit focusgebied een aantal  concrete projecten te kunnen formuleren.

Op 9 maart 2016 een werkconferentie georganiseerd in het Alzheimercentrum van VUmc met een twintigtal belangrijke vertegenwoordigers uit wetenschap, overheid en zorgpraktijk. Ook een aantal ervaringsdeskundigen was aanwezig.

Tijdens deze co-creatiesessie hebben deelnemers gezamenlijk gewerkt aan een viertal projectvoorstellen die een grote bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de kennis over en de zorg voor jonge mensen met dementie.