Stichting URGENT bevordert het maatschappelijke debat rond urgente thema’s. URGENT organiseert bijeenkomsten en maakt mediaproducties over mensenrechten en andere maatschappelijke onderwerpen.

World-Talks

Op het digitale platform World-Talks krijgen mensenrechtenverdedigers en dissidenten van over de hele wereld een stem en een gezicht. Zij worden via Skype geïnterviewd door de redactieleden van URGENT – veelal studenten – en de gemonteerde interviews verschijnen in onze online video gallery. In aanvulling op de Skype interviews organiseren we publieksbijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger en produceren we een lokaal televisieprogramma over mensenrechten, waarin we de binding zoeken met de stad Amsterdam.

}}} www.world-talks.com

Shelter City

Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met een groeiend aantal Nederlandse steden en lokale organisaties om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Amsterdam is een van de acht Shelter Cities. Stichting URGENT ontfermt zich als maatschappelijk partner over het inhoudelijke verblijf van de Amsterdamse Shelter City gasten.