Vroegtijdig investeren in een goede relatie met de omgeving levert tijd- en geldwinst op. De RAP-methode betrekt inwoners, bedrijven en organisaties op een gestructureerde manier bij projecten in hun leefomgeving. Partijen maken samen heldere afspraken en voorkomen zo ‘gedoe’ in een later stadium. De methode mond uit in een Omgevingscontract, Omgevingsconvenant of Beloftedocument. Hierin staan de afspraken zwart op wit genoteerd.

  • Groter draagvlak door alle partijen in vroeg stadium en belang zwijgende meerderheid te laten vertegenwoordigen.
  • Hogere kwaliteit van project door ophalen van behoeften bij een brede doelgroep
  • Groei van vertrouwen door de nadruk op onderlinge relaties
  • Kostenbesparing door heldere processtappen en minder bezwaarprocedures
  • Het maken van duidelijke afspraken, waar mogelijk tweezijdig
  • Radicale transparantie: iedereen mag altijd meedoen in het proces
  • Initiatiefnemer en partijen verbinden zich aan de uitkomst door middel van een convenant, belofte-document of contract

RAP is met name geschikt voor toepassing in concrete ruimtelijke projecten, zoals het verleggen van een weg, de uitbreiding van een bedrijf, het ontwikkelen van een woonwijk of windmolenpark. De aanpak kan ervoor zorgen dat het maatschappelijk belang van projecten voldoende aandacht krijgt.

Concrete projecten

In de Vechtstreek leidde de RAP-methode in 2015 tot het afsluiten van het eerste omgevingsconvenant van Nederland bij een dijkverbeteringsproject in de Vechtstreek. In Overijssel heeft toepassing van de RAP-methode geleid tot een document met ‘beloften onder voorwaarden‘. En in de Amsterdamse grachten zette een RAP-bijeenkomst de eerste stap voor betere afspraken tussen woonbootbewoners, rondvaartboten en de gemeente.

Het Omgevingsconvenant met de RAP-methode is door het ministerie van I&M gekozen als voorbeeldproject op het gebied van participatie in de Inspiratiegids Omgevingswet.

Zie ook

}}} rapmethode.tertium.nl