Veel lokale overheden willen burgers meer inspraak geven in de manier waarop lokale wetgeving tot stand komt. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Tertium maakte voor de Gemeente Schiedam een aantal filmpjes over burgerparticipatie waarin verschillende beleidsmakers en initiatiefnemers hun visie delen op burgerparticipatie.