My 2030s – Energie onderzoekt de actieve rol van burgers in het opwekken van duurzame energie. Het project is een initiatief van Tertium en het Athena Insituut van de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met TU Delft, Alliander en Natuur & Milieu. My 2030s – Energie maakt onderdeel uit van de topsector Energie.

My 2030s – Energie combineert een brede publiekscampagne met interventieateliers waarin gewone burgers worden opgeleid tot change agents die concreet actie ondernemen op het gebied van energiebesparing, decentrale opwekking of gebruik van duurzame energie.

Tijdens een reeks openbare publieksbijeenkomsten in vier Nederlandse steden beschrijven ondernemers, wetenschappers, energie-experts, pioniers en columnisten de gevolgen van de energietransitie voor ons dagelijks leven in het jaar 2034. De reeks wordt gecombineerd met een Microsociety, een burgerpanel van 20 personen dat een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving. De Microsociety wordt intensief begeleid; de afzonderlijke programma’s worden telkens voor- en nabesproken. Door middel van kwalitatief onderzoek worden de opvattingen, angsten, wensen en (voor-) oordelen van de Microsociety in kaart gebracht.

Na afloop van de publieksprogramma’s zijn de leden van de Microsociety op de hoogte van de uitdagingen op het gebied van energietransitie. Dat maakt ze in potentie geschikt voor de rol van change agent. Om te bestuderen of dat ook kan gebeuren, wordt de methode van het interventieatelier gebruikt. Tijdens twee intensieve sessies delen experts hun kennis met de deelnemers, die plannen maken om zelf aan de slag te gaan met energietransitie. Vervolgens krijgen de deelnemers een klein budget en ondersteuning om de plannen ten uitvoer te brengen. Gedurende dit traject brengen wetenschappers de kansen en mogelijke belemmeringen bij de uitvoering van deze plannen in kaart.

Uiteindelijk leidt het onderzoek en het begeleiden van de change agents tot een effectieve methode om burgers te stimuleren actief een rol te spelen in de energietransitie. De methode kan worden toegepast bij organisaties die een beroep moeten doen op de handelingsbereid van burgers, niet alleen op het gebied van energie, maar tevens ook bij andere grote maatschappelijke transities.

Partners in het project

Tertium
Vrije Universiteit Amsterdam
TU Delft
Alliander
Stichting Natuur en Milieu
Gemeente Apeldoorn

Looptijd project

1 januari 2014 – 31 december 2015

Met financiële ondersteuning van

AgentchapNL / Ministerie van Economische Zaken (Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij)