Tertium werkt mee aan De Toekomst van Weesp, een bijzonder participatie-project in de gemeente Weesp, waarbij bewoners intensief kunnen meepraten over de toekomst van hun stad.

De gemeenteraad van Weesp heeft geconcludeerd dat de gemeente in de toekomst intensief moet gaan samenwerken met een andere gemeente in de provincie Noord-Holland. Daarbij liggen Gooise Meren en Amsterdam het meest voor de hand.

De komende maanden wil de gemeente deze twee opties verder onderzoeken. Weesp vraagt haar bewoners actief mee te denken. Tertium begeleidt dit traject en organiseert de komende maanden verschillende Toekomstgesprekken op plekken waar Weespers samenkomen om te horen hoe ze denken over de toekomst van hun stad.

De bijeenkomsten monden uit in Weespers aan het Woord, een document waarin bewoners aangeven welke kansen, mogelijkheden en zorgen ze hebben. Dit document wordt door de gemeente meegenomen in haar gesprekken met de mogelijke samenwerkingspartners Amsterdam en Gooise Meren.