De Oplossers is een journalistiek format van Tertium, waarin wetenschappers wordt gevraagd na te denken over de grote maatschappelijke problemen van deze tijd. Van 2015 tot 2017 verscheen De Oplossers als tweewekelijkse rubriek in opinieweekblad Vrij Nederland. Vanaf 2017 verschijnen artikelen van de Oplossers in de Volkskrant.  De live-bijeenkomsten van De Oplossers vinden plaats in Pakhuis de Zwijger.

Het Idee

Elke week leggen we een actueel maatschappelijk probleem voor aan een grote poule van wetenschappers uit alle vakgebieden. We vragen hen om mee te denken over een oplossing.

de Oplossers Live

Tertium, Pakhuis de Zwijger, de Vrije Universiteit en Vrij Nederland organiseren regelmatige publieksbijeenkomsten waarin de Oplossers in levende lijve het gesprek met de samenleving opzoeken over complexe thema’s.