Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt hoe patiënten met een acute beroerte sneller de juiste behandeling kunnen krijgen. Tertium had een adviserende rol bij de subsidieaanvraag van het project en werkt mee aan de kennisdisseminatie.

Achtergronden

Actute beroerte is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden of ernstige invaliditeit. Tijd is cruciaal voor succesvolle behandeling (tijd=hersenweefsel). Er bestaan twee behandelingen: intraveneuze trombolyse (IVT), beschikbaar in de meeste ziekenhuizen, moet binnen 4.5 uur worden toegediend. Ongeveer 30% van patiënten komt daarna nog in aanmerking voor intra-arteriële trombectomie (IAT) binnen 6 uur na de beroerte. Deze tweede behandeling is alleen beschikbaar in academische ziekenhuizen. Dit maakt de keuze waarheen de patiënt in eerste instantie moet worden vervoerd gecompliceerd.

Polsbandje

Het ARTEMIS project heeft als doel de tijd tussen beroerte en juiste behandeling te reduceren. In fase 1 worden patiënten met beroerte elektronisch gevolgd door middel van een polsbandje dat een Bluetooth-signaal uitzendt. In fase 2 wordt een applicatie ontwikkeld die aangeeft naar welk ziekenhuis de ambulance een patiënt met beroerte het beste kan vervoeren. Dit gebeurt met behulp van een slim algoritme dat geo-locatie, transporttijden naar het ziekenhuis, de kans dat de patiënt een IAT-behandeling nodig heeft en de verwachte tijdsvertraging in het ziekenhuis combineert.

Gezondheidswinst

Door reductie van de tijd tot behandeling komt een groter aantal patienten met een beroerte in aanmerking voor een IAT-behandeling. Ook kunnen meer patiënten hun gezondheid herwinnen en blijven functioneren op een hoger niveau.