Tertium en More Architecture organiseren een lezingenreeks voor de Academie voor Bouwkunst waarin experts uit binnen- en buitenland internationale best practices presenteren voor de grote opgaven waar de stad voor staat zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, woningbouw, participatie of technologie.

Achtergrond

Na tien jaar economische crisis is Amsterdam weer helemaal opgebloeid. De vastgoedprijzen zijn hoger dan ooit en bouwkranen domineren de skyline. Alle grote musea zijn gerenoveerd en toeristen bezoeken de stad in steeds grotere getale. Dit jaar gaat de langverwachte noord-zuidlijn open. Amsterdam is aantrekkelijk voor investeerders, ondernemers en expats. Om de groei te kunnen bijbenen heeft het gemeenstebestuur de ontwikkeling van Haven-Stad aangekondigd: een nieuw stadsdeel in het Westelijk Havengebied ter grote van Haarlem.

Toch is er een hoop discussie. De gemeente tendert nieuwe ontwikkelingen voornamelijk per opbod waardoor stedelijke ontwikkeling vrijwel uitsluitend markt-gedreven is. Woningcorporaties hebben moeite nieuwe sociale woningen te ontwikkelen. De huizenprijzen liggen zo hoog dat leraren, politieagenten of verpleegkundigen nauwelijks een woning weten te bemachtigen. En plannen om de stad meer energiezuinig te maken werpen nog weinig vruchten af.

Is Amsterdam nog wel toegankelijk voor alle inkomensgroepen? Wat is de kwaliteit van de woningvoorraad? Wordt de stad slechts een object voor investeerders? Kan Amsterdam de groeidende stroom toeristen nog aan? En hoe moeten we omgaan met de groeiende kloof tussen stad en achterland?

Relevantie

Het is duidelijk dat Amsterdam niet de enige stedelijke regio is die worstelt met deze vraagstukken. Wereldwijd worstelen metropolen met toegankelijkheid, toerisme, multi-culturalisme en duurzaamheid. In de

In een collegereeks voor de Academie van Bouwkunst voor het voorjaar van 2018 bekijken Tertium en More Architecture de ‘Amsterdam Agenda’ vanuit een internationaal perspectief. Specialisten uit binnen- en buitenland presenteren best practices vanuit andere delen van de wereld. Een belangrijk onderdeel hierbij is fact finding om bestaande discussies uit Amsterdam en de Randstad van nieuw perspectief te voorzien.

 

Afsluiting

De reekst wordt afgesloten met een publieksavond in Pakhuis de Zwijger waarin een panel met stakeholders uit overheid ontwerpers, planners en investeerders om te kijken hoe de Amsterdam Agenda in de praktijk gebracht kan worden.