Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) werkt samen met Tertium aan de pilot ‘Advies uit de Stad’, een eerste stap op weg naar grotere betrokkenheid van ‘de gewone Amsterdammer’ bij het werk van het AFK en de kunst die mede met financiële steun van het AFK tot stand komt. Het Advies uit de Stad ondersteunt kunstenaars en organisaties in het vergroten van het maatschappelijk effect van hun werk – stadsbreed en/of in de buurt.

Het Advies uit de Stad wordt opgesteld door een zo divers mogelijk panel van Amsterdammers en wordt toegevoegd aan het toekenningsbesluit van een aanvraag. In het advies aanwijzingen hoe het project betere verbinding kan maken met de Amsterdamse samenleving. Het past bij de doelstelling van het AFK om de kunstsector beter te laten aansluiten bij de bewegingen in de stad. Het kan op die manier bijdragen aan een gevarieerder publieksbereik en artistieke ontwikkeling.

Het Advies bevat concrete suggesties voor acties die de kunstenaar of de organisatie kan ondernemen om de verbinding van zijn project met de stad of de buurt te versterken.