Tertium is een bureau voor strategische communicatie en participatie. Wij zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door nieuwe interacties te creëren tussen overheden, bedrijven en universiteiten aan de ene kant, en bewoners aan de andere kant.

We werken intensief samen met overheden, universiteiten, NGOs en (semi)publieke instellingen bij het opzetten en uitvoeren van diverse onderzoeken en pilots. Onze thematische speerpunten zijn ruimtelijke ordening, energietransitie, lokale democratie, wetenschappelijk onderzoek en mensenrechten.

Zodra een initiatief is uitontwikkeld, kan het uitgroeien tot een zelfstandige entiteit.

Onze ORGANISATIES

De afgelopen jaren heeft Tertium de volgende initiatieven ontwikkeld:

  • Het Instituut voor Omgevingsparticipatie betrekt mensen bij veranderingen in hun omgeving
  • Stichting URGENT bevordert het maatschappelijke debat over mensenrechten door middel van journalistieke producties en bijeenkomsten.
  • De Oplossers laat wetenschappers uit verschillende vakgebieden oplossingen bedenken voor complexe maatschappelijke vraagstukken
  • Tertium Talks levert ervaren gespreksleiders en verzorgt de inhoudelijke programmering voor workshops, symposia, festivals en publieksprogramma’s.

Onze naam

In het Latijn betekent Tertium ‘derde’. In de logica wordt het uitgangspunt ‘tertium non datur’ (er bestaat geen derde) gebruikt om aan te geven dat iets waar of niet waar is. Het regent wel of het regent niet – een derde optie bestaat niet. In de samenleving ligt dat anders. Daar bestaan altijd sferen waarin waarheden onwaar zijn, en onwaarheden waar. In veel situaties staat nog vrijwel niets vast. Is genetisch modificeren gevaarlijk? Is Nederland pro-Europees? Is zorg belangrijker dan privacy?

Tertium creëert sferen waarin mensen elkaar open tegemoet kunnen treden en op zoek gaan naar nieuwe antwoorden. Wij zien onszelf als alchemisten van het goede gesprek. Wij zoeken altijd naar het ‘gouden element’. In de wetenschap wordt dat ‘tertium quid’ genoemd. Naast de bekende antwoorden, bestaat er altijd een derde, nog niet geïdentificeerde mogelijkheid.

Onze mensen