Contactgegevens

Bibi Witvliet
bibi @ tertium.nl
+31 6 1835 2907

Bibi Witvliet houdt zich bezig met actuele stedelijke vraagstukken: nieuwe vormen van governance, gentrificatie, nieuwe vormen van sociale ongelijkheid, demografische veranderingen, migratie en urban resilience. Zij probeert daarbij wetenschap en beleid te verbinden met de leefwereld van burgers.

Bij Tertium werkt ze aan het participatie-project ‘De Toekomst van Weesp’. In dit project worden inwoners van Weesp uitgenodigd deel te nemen aan een deliberatief proces over de toekomst van hun gemeente.

Bibi is afgestudeerd in politicologie, sociologie en internationale betrekkingen aan Amsterdam University College en studeerde enige tijd aan universiteiten in Beijing, Hong Kong en Berlijn.