Burgers spelen een cruciale rol in de energietransitie. Hun stemgedrag, investerings- en besparingsgedrag, hun steun of juist afkeuring van energieopwekkende of energiebesparende maatregelen betekenen het verschil tussen versnellen en vertragen. Door gebruik te maken van kennis uit de positive psychology kunnen individuen effectiever worden aangesproken op hun individuele gedrag en handelingsbereidheid.

Tertium ontwikkelt met de Vrije Universiteit een model om de communicatie met burgers over specifieke energiemaatregelen en -producten te koppelen aan hun individuele en persoonlijke overtuiging. Door individuele burgers specifiek aan te spreken op hun eigen waarden en deugden kan hun bereidheid energie-innovaties te accepteren worden vergroot en de implementatie ervan worden versneld.

 

}}} Meer informatie

deugden.tertium.nl